Vai pašnodarbinātais, kura saimnieciskajā darbībā ir nepieciešamas juridiskās zināšanas, lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus saviem klientiem, mācību maksu par juridisko izglītību var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem? Valsts ieņēmumu dienests (VID) uz mūsu jautājumu atbildēja, ka tādus izdevumus nedrīkst iekļaut saimnieciskajos izdevumos, bet pamatojuma tam nebija. Vienīgais, ko VID norādīja, ka šos izdevumus var iekļaut gada ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par izglītību.