Ko īsti nozīmē būt pašnodarbinātai personai? Kādas ir tās tiesības, atbildība un pienākumi? Ar kādiem trūkumiem, priekšrocībām jārēķinās, kļūstot par pašnodarbināto?