Fiziska persona - mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs, citai personai izsniedz aizdevumu, par to aprēķinot procentus, kas ir augstāki kā kredītiestāžu piedāvātie procenti par depozītnoguldījumiem. Vai šis ieguldījums (aizdevums) nevar tikt uzskatīts par MUN maksātāja personīgajam patēriņam izņemtajiem līdzekļiem saskaņā ar MK 31.08.2010. noteikumu Nr.819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību 8.1. punktu?