Vai saimnieciskās darbības veicējam obligāti jāatver cits konts, ko izmantot saimnieciskajā darbībā? Ja jā, tad ko darīt, ja nauda tiek ieskaitīta privātajā kontā? Un kā to norādīt saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā?