Vai vienlaicīgi uzņēmumā viena persona var būt gan darba ņēmējs, gan arī saņemt atlīdzību kā pašnodarbinātais, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums?