Vai zemnieku saimniecības īpašnieku, kas ir pašnodarbinātā persona, var pieņemt darbā uz darba līguma pamata (īpašnieks ir priekšlaicīgi pensionējies un vēl joprojām strādā citos uzņēmumos uz darba līguma pamata, vārdu sakot strādājošs pensionārs)? Valsts darba inspekcija (VDI) saka, kad neredzot nekādus šķēršļus šādai darbībai, bet Valsts ieņēmuma dienests (VID) no sākuma atbild, ka nevar pieņemt darbā uz darba līguma pamata, bet pēc pāris dienām man atzvana no VID un saka, ka zemnieku saimniecības īpašnieku var pieņemt uz darba līguma pamata tikai gadījumā, ja ir iecelts pārvaldnieks (cits darbinieks).