Ieviešot noteikumus attiecībā uz civilprocesa ietvaros izskatāmajām lietām par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību (Civilprocesa likuma 30.2 nodaļa), cita starpā, tika noteikti arī pagaidu aizsardzības līdzekļi. Šo noteikumu ieviešana, izdarot nepieciešamos grozījumus Civilprocesa likumā un citos tiesību aktos, izrietēja no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (Direktīva).