Vai informācija Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sadaļā "Maksājumi un nomaksas stāvoklis" tiks atjaunota līdzko maksājums ienāks vienotajā nodokļu kontā?

Informācija tiks atjaunota, kad datu apmaiņas rezultātā VID informācijas sistēmā tiks saņemti dati par iemaksu kontā un šos maksājumus attiecinās pa konkrētām saistībām. Šī procesa ilgums ir divas dienas no iemaksas brīža bankā. Neskatoties uz to, kurā brīdī EDS tiek atspoguļota informācija par samaksāto nodokli, spēkā arī turpmāk paliek nosacījums, ka nodoklis ir samaksāts, kolīdz nauda kļuvusi pieejama Valsts kases budžeta kontā.

Vienlaikus jāņem vērā, ja veikts maksājums, bet vēl neviens no aprēķināto un paziņoto nodokļu maksāšanas termiņiem nav iestājies, tad piesaistīšana notiks tikai tad, kad iestājas maksāšanas termiņš.