Vaicā lasītājs: Janvārī tika iesniegtas atskaites par decembri un aprēķinātie nodokļi ieskaitīti vienotajā nodokļu kontā. Pēc tam tika gaidīts, kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadalīs ieskaitīto summu pa nodokļu veidiem. 2021. gada 1. janvārī bija neliela pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa, bet atlikumi sakrita ar aprēķināto un VID nodokļu pārskatā norādīto.

Līdz pat šim brīdim VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” tiek atspoguļota aprēķinātā nākotnes PVN pārmaksa, kas nav attiecināta uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – tā ir apmēram puse no aprēķinātā nodokļa un pārsniedz 10 tūkst. eiro. Neskatoties uz to, VID EDS netiek uzrādīts ne nodokļu parāds, ne pārmaksa. Pārējām atskaitēm, kas ir pieejamas, saistības un nomaksas stāvoklis ir nepārskatāms un nesaprotams ierakstu kopums, kurā bez kārtējiem ierakstiem tiek parādīti arī saldo un aprēķini par 2015. un 2016. gadu.

Vai ir iespējams šobrīd, kad jau ir pagājis mēnesis, paskaidrot izvēlnes “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” lietošanu? Vai EDS vienkārši līdz galam vēl nav sakārtota? Kur meklēt atbildi par neattiecināto nodokļa summu?

Atbilde uz jautājumu par to, kur palika no 2020. gada pārnestā PVN pārmaksa un kāpēc visa kontā iemaksātā nauda nav piesaistīta. Kā zināms, pārejot uz vienoto nodokļu kontu un uzkrāšanas principu valsts budžeta līdzekļiem, nodokļu maksāšanas kārtībā ir ieviests FIFO princips. Saskaņā ar šo principu maksāšanas informācijas sistēmas uzdevums ir vispirms meklēt no 2020. gada pārnesto pārmaksu un 2021. gadā apstiprināto pārmaksu veidoto – brīvo naudu – un to kā pirmo sadalīt pa nodokļiem atbilstoši FIFO principam, savukārt, ja ar to nepietiek, tad informācijas sistēmai ir uzdevums meklēt vienotajā nodokļu kontā iemaksāto naudu un piesaistīt to atlikušajām saistībām. Ja bija iemaksāts vairāk nekā nepieciešams, lai nosegtu visas saistības, kurām konkrētajā datumā ir iestājies maksāšanas termiņš, tad atlikušo naudu var redzēt EDS izvēlnes “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” sadaļā “Maksājumi” kā summu “Nepiesaistītā nauda”. Šī nauda tiks uzglabāta līdz brīdim, kad kādai no paziņotajām vai aprēķinātajām summām, piemēram, deklarētajām un pagarinājumu grafikos noteiktajām, iestāsies maksāšanas termiņš (piemēram, maksājumiem 23. datums, bet termiņu pagarinājumu lēmumiem – grafikā noteiktie datumi), un šī vienotajā nodokļu kontā iemaksātā nauda automātiski piesaistīsies un nosegs paziņotās summas to maksāšanas termiņa dienā.  

Redzēt, kā maksājumi tiek novirzīti nodokļu segšanai, var arī EDS izvēlnes “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” sadaļā “Maksājumu vēsture”. Jāatzīmē, ka atbilstoši plānotajam, VID turpina šo sadaļu pakāpeniski pilnveidot.

EDS izvēlnes “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” sadaļā “Saistības” var redzēt visas paziņotās vai aprēķinātās saistības secībā, kādā tās tiks segtas no ienākošās naudas, savukārt tām saistībām, kas jau ir nosegtas, maksājamā summa tiek atspoguļota kā “0”.