Vaicā lasītājs: Janvārī tika iesniegtas atskaites par decembri un aprēķinātie nodokļi ieskaitīti vienotajā nodokļu kontā. Pēc tam tika gaidīts, kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadalīs ieskaitīto summu pa nodokļu veidiem. 2021. gada 1. janvārī bija neliela pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārmaksa, bet atlikumi sakrita ar aprēķināto un VID nodokļu pārskatā norādīto.

Līdz pat šim brīdim VID elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” tiek atspoguļota aprēķinātā nākotnes PVN pārmaksa, kas nav attiecināta uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – tā ir apmēram puse no aprēķinātā nodokļa un pārsniedz 10 tūkst. eiro. Neskatoties uz to, VID EDS netiek uzrādīts ne nodokļu parāds, ne pārmaksa. Pārējām atskaitēm, kas ir pieejamas, saistības un nomaksas stāvoklis ir nepārskatāms un nesaprotams ierakstu kopums, kurā bez kārtējiem ierakstiem tiek parādīti arī saldo un aprēķini par 2015. un 2016. gadu.

Vai ir iespējams šobrīd, kad jau ir pagājis mēnesis, paskaidrot izvēlnes “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” lietošanu? Vai EDS vienkārši līdz galam vēl nav sakārtota? Kur meklēt atbildi par neattiecināto nodokļa summu?