Kopš 2021. gada 1. janvāra katru mēnesi 23. datums ir regulāro iekšzemes nodokļu maksājumu termiņš. Lai uzņēmēji vieglāk varētu sekot līdzi savam nodokļu nomaksas stāvoklim, pakāpeniski tiek pilnveidota Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļa "Maksājumi un nomaksas stāvoklis".

VID vērš uzmanību, ka EDS sadaļā "Maksājumi un nomaksas stāvoklis" attēlotā informācija tiek aktualizēta, tiklīdz VID saņem informāciju no Valsts kases par budžetā ienākušu naudas summu un veic tās sadalījumu pa nodokļu veidiem. Tas parasti notiek vienu vai divas dienas pēc maksājuma veikšanas bankā.

Veiktos maksājumus, kas saņemti VID, var redzēt EDS sadaļas "Maksājumi un nomaksas stāvoklis" apakšizvēlnē "Maksājumu vēsture", kur izvēlnē "VID dati" tiek atspoguļoti visi maksājumi, kas veikti, izmantojot EDS, banku vai internetbanku, un visas VID veiktās atmaksas. Katram maksājumam tagad ir redzams arī detalizēts skats, kur attēlots, kuras saistības ir segtas. Savukārt izvēlnē "EDS maksājumu modulis" var redzēt, vai EDS veiktie maksājumi ir notikuši veiksmīgi.

Ja vienotajā nodokļu kontā iemaksātā summa ir lielāka nekā deklarētās nodokļu saistības, kam pienācis maksāšanas termiņš, vai arī visa iemaksātā nauda netiek iztērēta, piemēram, daļa no saistībām jau ir dzēsta no apstiprināto pārmaksu naudas, tad apakšizvēlnē "Maksājumi" redzams, ka "Parāds" ir "0", un turpat blakus laukā "Neattiecinātās iemaksas" redzama pārsnieguma summa, no kuras tiks segts nākamais maksājums, līdzko pienāks tā termiņš.

Savukārt laukā "Pārmaksa" tiek attēlota summa, kuru veido visu to nodokļu pārmaksas, kas izveidojās līdz 2021. gadam, kā arī 2021. gadā VID apstiprinātās pārmaksas, piemēram, pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas vēl nav atmaksāts nodokļu maksātājam. Atgādinām – tāpat kā līdz šim PVN pārmaksa vispirms tiek piesaistīta jebkura nodokļa maksājumam, kura termiņš būs pienācis pārmaksas apstiprināšanas brīdī. Tā kā šis process tagad notiek automātiski, tad EDS pārskatos redzams parāda kopsummas samazinājums, un EDS sadaļas "Maksājumi un nomaksas stāvoklis" apakšizvēlnes "Nomaksas stāvoklis" transakcijas pārskatā redzama šo grāmatojumu gaita.

Detalizētu informāciju par paziņotajām un aprēķinātajām saistībām, kā arī to segšanas kārtību var iegūt, atverot EDS sadaļas "Maksājumi un nomaksas stāvoklis" apakšizvēlni "Saistības". Maksājamās saistības ir sakārtotas secīgi – sākot ar senāko, kas atbilstoši FIFO principam no veiktā maksājuma tiks segta pirmā. Ja ailē maksājamā summa ir "0", tad maksājums par šo deklarēto summu jau ir veikts.

VID šī gada laikā turpinās pilnveidot jauno EDS sadaļu, gan īstenojot plānotos uzlabojumus, gan dinamiski reaģējot uz uzņēmēju ieteikumiem. Lai saglabātu EDS darbības nepārtrauktību, jaunās funkcionalitātes tiek ieviestas pakāpeniski, tādējādi pēc iespējas īslaicīgi kavējot citu VID pakalpojumu saņemšanu.