Lūdzu detalizēti izskaidrot, kas patlaban ir redzams Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”!

VID EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” ir vairākas apakšsadaļas, kas sniedz iespēju sekot līdzi maksājumiem, kas veikti valsts budžetā vai atmaksāti nodokļu maksātājam. Sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” attēlotā informācija aktualizējas tad, kad informācijas sistēmā tiek ievadīti dati par jaunu saistību vai VID saņem informāciju no Valsts kases par budžetā ienākušu naudas summu un veic tās sadalījumu pa nodokļiem.

Sadaļas apakšizvēlne “Maksājumi”

Šajā sadaļas apakšizvēlnē var apskatīt vienoto informāciju par parādu, pārmaksu, tuvākajā mēnesī veicamajiem maksājumiem un nesadalīto summu vienotajā nodokļu kontā. Tajā arī var veikt maksājumu vienotajā nodokļu kontā, tostarp par citu personu.

  • Laukā “Nodokļu parāds” redzama summa, kas jāsamaksā, lai visas nodokļu saistības tiktu dzēstas.
  • Laukā “Pārmaksa” tiek attēlota summa, kuru veido visu to nodokļu pārmaksas, kas izveidojās līdz 2021. gadam, kā arī 2021. gadā VID apstiprinātās pārmaksas, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kas vēl nav atmaksātas.
  • Laukā “Aprēķinātie nākotnes maksājumi” tiek attēlota to maksājumu kopsumma, kuriem tuvākā mēneša laikā iestāsies maksāšanas termiņš.
  • Laukā “Neattiecinātās iemaksas” redzama iemaksu summa vienotajā nodokļu kontā, kura nav sasaistīta ar konkrētām saistībām vai aprēķiniem, jo vēl nav iestājies to maksāšanas termiņš. Atsevišķos gadījumos nauda nav piesaistīta, jo maksājamā saistība jau ir nosegta no apstiprinātas PVN deklarācijas pārmaksas.

Pie konkrētās apakšizvēlnes un lauku nosaukumiem ir pievienota papildu paskaidrojošā informācija sistēmas lietotājiem.

Sadaļas apakšizvēlnē “Nodokļi”

Šeit var apskatīt vienoto informāciju pa nodokļu veidiem – parāds tiek attēlots ar mīnusa zīmi.

Katra nodokļa kopsumma ir attēlota arī detalizēti pa komponentēm – pamatsumma, nokavējuma nauda un soda nauda. Šobrīd nodokļu veidā “visi pārējie” kā kopsumma ir iekļauta informācija par riska valsts nodevu, numerācijas nodevu un maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu.

Sadaļas apakšizvēlnē “Saistības”

Šajā sadaļas apakšizvēlnē ir attēlota informācija par iesniegto deklarāciju vai pārskatu nomaksas stāvokli. Saistības, kuru maksāšanas termiņš jau ir iestājies (kolonna “Parāds(-) Pārmaksa (+)”) vai iestāsies tuvākā mēneša laikā (kolonna “Aprēķinātie nākotnes maksājumi saistības”), ir sakārtotas atbilstoši FIFO principam – senākā kā pirmā, norādot, kāda būs iemaksas/nodokļu pārmaksas izmantošanas kārtība. Nenomaksātās saistības tiek uzrādītas saraksta augšgalā, savukārt nosegtās saistības tiek attēlotas zem nenomaksātajām saistībām, un tās tiek kārtotas dilstošā secībā pēc iesniegšanas termiņa vai precizēšanas datuma.

Sadaļas apakšizvēlne “Maksājumu vēsture”

Šeit var redzēt veiktos maksājumus.

Pārskatā “VID dati” var detalizēti apskatīt visus vienotajā nodokļu kontā veiktos maksājumus, kas veikti EDS, bankā vai internetbankā, kā arī visas VID veiktās atmaksas. Šeit tiek attēloti visi VID rīcībā esošie maksājumu dati sākot no 2021. gada 1. janvāra.

Pārskatā “EDS maksājumu modulis” ir redzami tikai tie maksājumi, kas veikti, izmantojot EDS saskarni, lai gūtu pārliecību, ka maksājums noticis veiksmīgi.

Sadaļas apakšizvēlne “Nomaksas stāvoklis”

Šajā sadaļas apakšizvēlnē pieejami divi pārskati:

  • “Transakciju pārskats (No 01.01.2021.)” – satur visus datus par nodokļu uzskaites gaitu, aprēķinātās summas, nokavējuma naudas, soda naudas sākot no 2021. gada 1. janvāra, norādot arī veikto maksājumu attiecināšanu uz konkrēto deklarāciju vai citu aprēķinu. Transakcijas tiek kārtotas dilstošā secībā sākot ar jaunāko transakciju;
  • “Budžeta nomaksas stāvoklis” – satur nomaksas atlikumu konkrētajā datumā.

Šīs apakšizvēlnes pārskati pieejami arī VID EDS sadaļā “Pārskati”.

Sadaļa “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pakāpeniski tiek pilnveidota, tāpēc VID aicina sekot līdzi aktualitātēm.