Kas notiek, ja samaksāju vienotajā nodokļu kontā vairāk nekā ir aprēķināts? Vai uzņēmums to var atgūt?

Jā, vienotajā nodokļu kontā var iemaksāt lielāku summu nekā ir aprēķināts un paziņots Valsts ieņēmumu dinestam (VID). Ja kontā būs iemaksāts vairāk naudas nekā nepieciešams visu saistību nosegšanai, tad brīvā neattiecinātā nauda tiks uzglabāta līdz iestāsies tās samaksas termiņš nākamajai saistībai un automātiski to segs. Līdz tam nauda būs redzama elektroniskās deklarēšanās sistēmas sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”, atverot “Maksājumi” un skatot aili “Neattiecinātās iemaksas”.

Untitled.png

Ja vēlaties šādu pārmaksāto summu atgūt, tad, tāpat kā līdz šim, uz iesnieguma pamata VID šo brīvo neattiecināto naudu jums atmaksās. Taču pastāv iespēja, ka atmaksa vairs nebūs iespējama gadījumā, ja, pirms esat pieprasījuši veikt atmaksu un tā notikusi, sistēma atradīs kādu citu saistību, kam iestājies maksāšanas termiņš (piemēram, kārtējam maksājumam vai kādam maksājumam, kas norādīts termiņa pagarinājuma līgumā), tad no brīvās nepiesaistītās naudas vispirms tiks segta šī saistība, un tikai atlikušo summu atmaksās uz uzņēmuma kontu. Tātad arī gadījumā, kad ir nodokļu parādi, pārmaksātā summa automātiski sedz šīs saistības, sākot no senākajām. Ja summa tiek attiecināta uz kādām no nodokļu saistībām, kam jau ir iestājies samaksas termiņš, tad to vairs nav iespējams atgūt.