Kad beidzot grāmatveži varēs salīdzināt nodokļu atlikumus Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS)? Šobrīd pārskatos netiek uzrādīti atlikumi un veiktās iemaksas, kā arī tiek aprēķinātas summas, kuras nav iespējams izskaidrot. Neskatoties uz administratīvā sloga samazinājumu, darbs ar EDS ir apgrūtināts, – mums tomēr gribas strādāt un būt administratīvi mazāk noslogotiem!