Kad beidzot grāmatveži varēs salīdzināt nodokļu atlikumus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS)? Šobrīd pārskatos netiek uzrādīti atlikumi un veiktās iemaksas, kā arī tiek aprēķinātas summas, kuras nav iespējams izskaidrot. Neskatoties uz administratīvā sloga samazinājumu, darbs ar EDS ir apgrūtināts, – mums tomēr gribas strādāt un būt administratīvi mazāk noslogotiem!

Atskaites par decembri, kuru maksāšanas termiņš iestājas 2021. gadā, tiek atspoguļotas EDS izvēlnes “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” sadaļas “Nomaksas stāvoklis” pārskatā “Transakciju pārskats (no 01.01.2021.)”. Minētajā pārskatā var redzēt visu EDS veikto grāmatojumu gaitu, visus aprēķinus, kā arī to, kurām no paziņotajām vai aprēķinātajām summām veiktie maksājumi ir piesaistīti.

Kopš šī gada sākuma VID turpina jaunās EDS sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pilnveidošanu un jaunu pārskatu ieviešanu. Ņemot vērā visu īstenojamo pārmaiņu apjomu, šāda pakāpeniska īstenošanas kārtība ir izvēlēta, lai varētu nodrošināt citu EDS pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Atsevišķos gadījumos VID ir konstatējis datu atspoguļošanas neatbilstības un kopā ar informācijas sistēmu izstrādātāju strādā pie šo kļūdu novēršanas.