Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” apakšsadaļā “Nomaksas stāvoklis” pieejams “Transakciju pārskats”. Kas tajā attēlots?