Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” apakšsadaļā “Nomaksas stāvoklis” pieejams “Transakciju pārskats”. Kas tajā attēlots? 

VID EDS sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” apakšsadaļā “Nomaksas stāvoklis” pieejamais “Transakciju pārskats” satur detalizētu VID administrēto valsts budžeta maksājumu nodokļu uzskaites operāciju darbību uzskaiti; aprēķinātās summas; nokavējuma naudas; soda naudas sākot no 2021. gada 1. janvāra, norādot arī veikto maksājumu attiecināšanu uz konkrēto deklarāciju vai citu aprēķinu. Pārskatu var veidot konkrētai deklarācijai vai maksājumam, veicot datu atlasi pēc sadaļā piedāvātajiem kritērijiem:

  • periods no – līdz;
  • saistības dokumenta Nr.;
  • maksājuma uzdevuma Nr.

Transakcijas tiek kārtotas dilstošā secībā, sākot ar jaunāko transakciju.

Kā ērti un pareizi jāstrādā ar “Transakciju pārskatu”? No 2021. gada 1. janvāra par gada pirmo mēnesi vienotajā nodokļu kontā vienā summā veiktās iemaksas tiek sadalītas četros nodokļu veidos – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –, un pārskats sastāv no 3 lpp. ar 83 ierakstiem! Ierakstu kārtība ir ļoti sīki sadalīta un nav sagrupēta, ir summu atkārtošanās ar plusa un mīnusa zīmi, bet grāmatvedim nepieciešams skaidrs pārskats par segtajiem nodokļiem.

Ir vairākas iespējas, kā iegūt informāciju no EDS:

VID EDS.png-

Pārveidojot transakciju pārskatu no XML formāta Excel formātā, grāmatvedim būs ērtāk veikt nepieciešamo datu atlasi un apstrādi.