Muitas maksājumu samaksas kārtība saskaņā ar Muitas likuma 1. panta 4. punktā noteikto šogad nav mainījusies – tie joprojām ieskaitāmi atbilstošos valsts budžeta ieņēmumu kontos, savukārt vienotajā nodokļu kontā minētos maksājumus plānots ieskaitīt ar 2023. gadu, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

VID vērš uzņēmēju uzmanību – kļūdains maksājums var aizkavēt robežas šķērsošanu, tāpēc aicinām pārliecināties, ka, maksājot muitas maksājumus, ir norādīts pareizais valsts budžeta ieņēmumu konts.

Valsts budžeta ieņēmumu konti muitas maksājumu – ievedmuitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa –, kurus piemēro, preces importējot Latvijas muitas teritorijā, samaksai ir norādīti VID tīmekļa vietnes sadaļā – "Muita"/"Muitas maksājumi".

Privātpersonas, kurām jāmaksā muitas maksājumi, piemēram, saņemot pastā sūtījumu ar precēm no internetveikala, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, aicinām aizpildīt muitas deklarāciju elektroniski, elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā izvēloties “Vienkāršota importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem”, jo tā iekļauj iespēju veikt maksājumu tiešsaistē un automātiski piedāvā pareizo nodokļu kontu. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ, noformējot deklarāciju, neizdodas samaksāt muitas maksājumus tiešsaistē, aprēķinātie nodokļi ir jāieskaita atbilstošajos valsts budžeta ieņēmumu kontos, kas norādīti VID tīmekļa vietnes sadaļā – “Muita”/“Muitas maksājumi”.

Savukārt visi nodokļi, kuri, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir jāieskaita vienotajā nodokļu kontā, apkopoti atsevišķā VID tīmekļa vietnes sadaļā – “Nodokļi, kurus skaita vienotajā nodokļu kontā”. Ja nodoklis, kurš jāsamaksā, nav minēts sarakstā “Nodokļi, kurus skaita vienotajā nodokļu kontā”, tad tā nomaksas kārtība nav mainījusies un tas, tāpat kā līdz šim, jāieskaita atbilstošā valsts budžeta ieņēmumu kontā.