Muitas maksājumu samaksas kārtība saskaņā ar Muitas likuma 1. panta 4. punktā noteikto šogad nav mainījusies – tie joprojām ieskaitāmi atbilstošos valsts budžeta ieņēmumu kontos, savukārt vienotajā nodokļu kontā minētos maksājumus plānots ieskaitīt ar 2023. gadu, informē Valsts ieņēmumu dienests.