Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajiem noteikumiem pārmaksas vienotajā nodokļu kontā ir jāuzrāda kā naudas līdzekļi. Lai to varētu izpildīt, lūdzu, nodrošināt, lai VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) ir redzami šī konta atlikumi un izmaiņas konkrētos datumos! Tāpat, lūdzu, nodrošināt VID EDS pārskatus par katru nodokli atsevišķi – līdzīgi, kā tas bija līdz vienotā konta ieviešanai, kur ieraksti ir sakārtoti secīgi pa datumiem!