Kad Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) būs redzamas darbības par katru nodokļu veidu atsevišķi? Piemēram, norādām nodokļa veidu – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) –, norādām periodu un varam redzēt visas darbības ar IIN. Šobrīd ir ļoti apgrūtinoši sekot tam, kas notiek ar katru aprēķināto nodokli un uz to attiecināto samaksu, un aprēķināto soda naudu, ja tāda ir.

Šobrīd darbības par katru nodokļa veidu atsevišķi ir attēlotas transakcijās, kuras iekļautas VID EDS sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” apakšizvēlnes “Nomaksas stāvoklis” pārskatā “Transakciju pārskats (No 01.01.2021.)”.

“Transakciju pārskats (No 01.01.2021.)” satur visus datus par nodokļu uzskaites gaitu, aprēķinātās summas, nokavējuma naudas, soda naudas sākot no 2021. gada 1. janvāra, norādot arī veikto maksājumu attiecināšanu pret deklarāciju vai citu aprēķinu. Pēc veiktās datu atlases konkrētā periodā var atlasīt arī detalizētāku interesējošo transakciju informāciju, piemēram, pa nodokļu veidiem. Transakcijas tiek kārtotas dilstošā secībā, sākot ar jaunāko transakciju. Iegūtos datus ir iespējams lejupielādēt XML datnes formā un, pārveidojot to XLS formātā, rodas iespēja atlasītos datus ērtāk filtrēt un apstrādāt pēc konkrētā nodokļu veida.

Pārskats pieejams arī API formātā. Apraksts darbam ar šo formātu ir publicēts VID EDS “Noderīgi” sadaļā “EDS API servisa apraksts” un “Iestatījumi” sadaļā “Servisu saskarne API”.

Ierosinājums izveidot atsevišķu pārskatu par katru nodokļa veidu tiek izskatīts un tiek izvērtētas iespējas to īstenot. Šobrīd paralēli minētajam notiek darbs VID EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”, lai pārskatā “Saistības” katrai saistībai būtu redzami maksājumi, kas šo saistību nosedza.