Kad Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā būs redzamas darbības par katru nodokļu veidu atsevišķi? Piemēram, norādām nodokļa veidu – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) –, norādām periodu un varam redzēt visas darbības ar IIN. Šobrīd ir ļoti apgrūtinoši sekot tam, kas notiek ar katru aprēķināto nodokli un uz to attiecināto samaksu, un aprēķināto soda naudu, ja tāda ir.