Kad varēs aplūkot nomaksas stāvokli par interesējošo datumu? Kad varēs aplūkot "Transakciju pārskata" grafiku, nomaksas plānu? No kā sastāv aprēķinātie "nākotnes maksājumi"?

Informāciju par nodokļu nomaksas stāvokli par konkrētu datumu var iegūt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” apakšizvēlnē “Nomaksas stāvoklis” – pārskatā “Budžeta nomaksas stāvoklis”. Pārskatā tiek uzrādīta parāda/pārmaksas summa un aprēķinātie nākotnes maksājumi, kā arī iekļauta informācija par saistībām un sadalījumu nodokļu veidos.

No 2021. gada 8. marta ir ieviesta jauna apakšizvēlne “Nomaksas grafiki”, kurā iespējams sekot līdzi atlikto maksājumu, samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku izpildes gaitai.

Laukā “Aprēķinātie nākotnes maksājumi” tiek attēlota to maksājumu kopsumma, kuriem tuvākā mēneša laikā iestāsies maksāšanas termiņš. Kopsummā iekļautas deklarāciju/pārskatu aprēķinu summas, VID pieņemto lēmumu, tostarp piešķirto atlikto maksājumu, termiņpagarinājumu, labprātīgās nomaksas grafiku kavētie un kārtējie maksājumi, kuru maksāšanas termiņš ir tuvākā mēneša laikā.