Kā zemnieku saimniecībai (ZS) samaksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pašnodarbinātu īpašnieku no ZS konta, lai šo naudu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmu, saņemtu  īpašnieks, nevis ZS?

Lai vienotajā nodokļu kontā iemaksātā nauda tiktu piesaistīta kādam citam nodokļu maksātājam, nevis tam, kurš veic maksājumu, tad šī persona, jautājumā minētajā gadījumā – ZS īpašnieks, obligāti ir jānorāda bankas maksājuma papildu informācijas laukā “gala maksātājs”.

Maksājumu sadale notiek automātiski, tāpēc norādīt bankas maksājuma mērķa laukā pareizu informāciju ir ļoti būtiski.