Darbiniekam darba līgumā ir noteikts summētais darba laiks. Lielākoties viņš strādā pēc grafika - 3 dienas strādā (10,50 vai 11,50 stundas) un 3 dienas brīvas. Alga veidojas no mēnešalgas un piemaksas. Darba laiks parasti nepārsniedz normālo darba laiku, ja kādreiz pārsniedz, tad tiek apmaksātas virsstundas. Kā šādam darbiniekam aprēķināt atvaļinājuma naudu, ja darbiniekam pēc grafika nākamajā mēnesī būtu jāstrādā 15 dienas, bet viņš izmanto pilnu atvaļinājumu - 28 kalendārās dienas?

Darbinieka pēdējo 6 mēnešu dati:

  • alga - 14 030,08 EUR;
  • nostrādātās stundas - 905,50 h;
  • kalendārās darba dienas (izņemot prombūtni) - 116 dienas;
  • nostrādātās darba diena pēc grafika - 86 dienas;
  • vidējā stundas izpeļņa: 14 030,08 / 905,50 = 15,49 EUR;
  • vidēji nostrādātās stundas darba dienās: 905,50 / 116 = 7,81 h;
  • dienas vidējā izpeļņa: 7,81 x 15,49 = 120,95 EUR.

Vai jāapmaksā tās darba dienas, kas darbiniekam būtu bijis jāstrādā, tas ir,  15 x 120,95 = 1814,25 EUR, vai tomēr  darba dienas pēc normālā darba laika, kas iekristu šajā atvaļinājuma periodā, tas ir, 20 x 120,95 = 2419 EUR?

Kā saprast Darba likuma (DL) 75.panta 8.daļu: "Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai apmaksātā papildatvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vai stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā."?