Šīs publikācijas mērķis ir aktualizēt praksē pastāvošās problēmas atvaļinājuma piešķiršanas, apmaksas un kompensēšanas jautājumos. Publikācijā lasiet šo jautājumu iespējamo risinājumu, kā arī tiks sniegti pēdējie aktuālie tiesu prakses skaidrojumi.