Turpinās vasara. Vieniem tā ir sezonāla realizācijas apjomu samazināšanās, otriem – vasaras baudīšanas un ceļošanas prieki. Tāpēc aktuāls ir jautājums – vai vasaras sezonā darbinieks pēc savas vai darba devēja iniciatīvas drīkst doties bezalgas atvaļinājumā?

Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas jeb tā dēvētais bezalgas atvaļinājums ir viens no Darba likumā (DL) paredzētajiem atvaļinājuma veidiem, un tas regulēts DL 153.pantā.

Pienākums piešķirt bezalgas atvaļinājumu

DL 153.pantā ir minēti tikai 3 gadījumi (uzskaitīti šī panta 1., 1.1 un 1.2 daļās), kad darba devējam ir pienākums pēc darbinieka pieprasījuma piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.

Ja darbinieka pieprasījums ir pamatots ar atbilstošu likumā noteiktu bāriņtiesas lēmumu vai Zemessardzes vienības komandiera sniegtu informāciju, šajos 3 gadījumos darba devējam nav izvēles tiesību un ir pienākums piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Turklāt visos 3 gadījumos darba devējam ir pienākums saglabāt darbinieka līdzšinējo darbu, bet, ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.