Darbinieka atvaļinājums ilgst no 24.03.2016. līdz 29.03.2016. Vai atvaļinājums ir jāpagarina par Lieldienu svētku dienām (25.03., 27.03., 28.03.), t.i., līdz 04.04.2016., kas būtu pirmā darba diena pēc atvaļinājuma? Kā jāaprēķina samaksa par 30.03., 31.03., 01.04. - kā par atvaļinājuma dienām pēc vidējās izpeļņas vai kā par darba dienām pēc noteiktās algas likmes?