Darbiniekam noteikta 5 dienu darba nedēļa, 8 stundas dienā. Darbinieks vēlas izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pa daļām:

  • 1.daļa - 2 kalendāra nedēļas no 08.05.2017. līdz 22.05.2017. (neskaitot svētku dienu 14.maiju);
  • 2.daļa - 2 kalendāra nedēļas no 12.06.2017. līdz 27.06.2017. (neskaitot svētku dienas 23. un 24.jūniju).

1.atvaļinājuma daļas laikā ir arī no 5.maija uz 13.maiju pārceltā darba diena. Līdz ar to konkrētais darbinieks 2017.gadā iegūs 3 papildu apmaksātas darba dienas.

Zināms, ka atvaļinājums pagarināms par svētku dienām, tomēr konkrētajā gadījumā atvaļinājuma laikā ir uz sestdienu, kas ir darbinieka brīvdiena, pārceltā darba diena, līdz ar to atvaļinājums palielinās par vēl 1 apmaksātu darba dienu. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (Atlīdzības likums) 41.panta 1.daļas 1.punktā ir aizliegts palielināt apmaksājamo darba dienu skaitu. Tas arī nav godīgi pret citiem darbiniekiem. Kā rīkoties šādā netipiskā gadījumā?