Darba likumā (DL) ir noteikts, ka ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām, t.i., 28 kalendārās un 20 darba dienas. Kā pareizi rīkoties, ja darbinieks vienu atvaļinājuma daļu izņem nepārtraukti 14 kalendārās dienas, bet otru daļu - pa darba dienām? Beigās sanāk, ka 20 darba dienas ir izņemtas, bet kalendārās atvaļinājuma dienas pietrūkst.