Strauji tuvojas vasara un līdz ar to arī karstākais atvaļinājuma laiks. Tāpēc šajā publikācijā vēlos atgādināt, kā pareizi aprēķināt laiku, kas dod tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, kā aprēķināt atvaļinājuma apmaksājamo dienu skaits, kā arī vērst uzmanību uz kļūdām, kādas nereti tiek pieļautas šajos jautājumos.