Pareiza ikgadējā atvaļinājuma dienu un vidējās izpeļņas aprēķināšana sagādā galvassāpes ne vienam vien grāmatvedim. Un vēl vairāk jautājumu rodas, ja darbiniece dodas arī bērna kopšanas atvaļinājumā. Šajā rakstā tiks sniegts ieskats normatīvo aktu prasībās par šiem jautājumiem, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu.