Darbinieks gada laikā 2 mēnešus ir bijis bezalgas atvaļinājumā ar darba devēja piekrišanu. Saskaņā ar Darba likuma (DL) 152.panta 2.daļu ikgadējā atvaļinājuma laikā neietilpst bezalgas atvaļinājums ilgāks par 4 nedēļām. Bet kā ir tādā gadījumā, ja darbinieks pārtrauc darba tiesiskās attiecības? Vai arī šajā gadījumā jāņem vērā 152.panta regulējums, un samazinās laika posms, par kuru jāaprēķina atvaļinājuma kompensācija?