Darbiniekam ir piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums no 2013.gada 10.jūnija līdz 9.jūlijam – 28 kalendārās dienas (tiek pagarināts par divām kalendārām dienām, jo 23. un 24.jūnijs ir svētki). Darbinieks saslimst 21.jūnijā, un slimības lapa turpinās līdz 27.jūnijam (ieskaitot), kopā 7 slimības dienas. Atvaļinājums par šo periodu tiek anulēts un darbinieks tā rezultātā zaudē 5 kalendārās atvaļinājuma dienas. Jautājums: Par cik dienām būtu jāpagarina ikgadējais atvaļinājums vai jāpārceļ uz citu laiku – par 7 slimības dienām vai par 5 zaudētajām kalendārajām atvaļinājuma dienām?