Darbinieks pie darba devēja ir nostrādājis 6 mēnešus,  un pēc viņa lūguma (iesnieguma) darba devējs ir piešķīris atvaļinājumu par pilnu periodu (4 nedēļas) un izmaksājis atvaļinājuma naudu. Kā rīkoties, ja darbinieks nenostrādā pilnu gadu?  Piemēram, darbinieks pieņemts 01.08.2017., atvaļinājums piešķirts 01.02.2018. - 28.02.2018. par periodu 01.08.2017. - 31.07.2018., bet darbinieks ar 31.05.2018. lūdz izbeigt darba attiecības. Kā pārrēķināt atvaļinājuma naudu, kas izmaksāta par periodu 01.06.2018. - 31.07.2018.?