Tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu rodas par katru nostrādāto dienu. Vai tad, ja darbinieks izmantojis šādu atvaļinājumu avansā, bet, atgriežoties no atvaļinājuma, tiek atlaists vai aiziet no darba, viņam ir jāatmaksā darba devējam avansā saņemtā atvaļinājuma nauda? Vai šo atvaļinājuma naudu darba devējs var ieturēt, piemēram, no izmaksājamās darba algas par pēdējo nostrādāto mēnesi? Savukārt, ja šādas algas nav vai tā jau ir izmaksāta, vai darbiniekam tiešām no sava konta jāpārskaita noteikta naudas summa darba devējam? Vai avansā izmaksāto atvaļinājuma naudu var ieturēt no atlaišanas pabalsta?