Darbinieks jau ir izlietojis 14 kalendāra dienas no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma. Ir pagājuši četri mēneši kopš darbinieka pēdējās atvaļinājuma dienas, un viņš, vienojoties ar darba devēju, piesaka nākamo atvaļinājumu no 1. līdz 5.maijam. No Darba likuma izriet, ka atvaļinājums jāpagarina par divām svētku dienām (1. un 4.maiju) un darbiniekam darbā jāatgriežas 8.maijā, tomēr viņš labprātīgi ierodas darbā jau 6.maijā. Atvaļinājuma atlikums 30.aprīlī bija 10 kalendāra dienas. Kāds ir atlikušais atvaļinājuma uzkrājums, ja darbinieks nav izmantojis atvaļinājuma pagarinājumu? Darbiniekam ir normālais darba laiks.