Uzņēmuma darbinieks 6 mēnešus bijis attaisnotā prombūtnē slimības dēļ (darba nespējas lapa B). Pēc slimības lapas slēgšanas darbinieks vēlas izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Vai slimības laiks (6 mēneši) ietekmē atvaļinājuma periodu un atvaļinājuma naudas aprēķinu?