Darbiniekam, kurš uzņēmumā strādā no 2014.gada oktobra, 2015.gada oktobrī piedzima bērns. Kurā brīdī viņš var pieprasīt papildatvaļinājumu par bērnu, un par kādu periodu tas pienāksies? Otra situācija - darbiniekam, kas strādā uzņēmumā jau vairākus gadus, bērnam 14 (15) gadi paliek 2015.gada martā. Vai viņam pienākas papildatvaļinājums?