Darba likuma (DL) 149.panta 2.daļā noteikts, ka ikgadējais apmaksātais atvaļinājums kārtējā gadā nedrīkst būt īsāks par 2 nepārtrauktām nedēļām. Vai "kārtējais gads" likuma izpratnē ir domāts kā katra darbinieka individuālais atvaļinājuma periods?