Bērna kopšanas atvaļinājumu piešķir, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 156.panta 1.daļu, kurā noteikts, ka ikvienam darbiniekam saistībā ar bērna dzimšanu vai adopciju ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Taču bieži rodas jautājumi, pēc cik ilga laika darbinieks atgriezīsies darbā un ar ko jārēķinās darba devējam?