Darbinieks no 2020. gada 20. janvāra līdz 16. februārim dodas ikgadējā atvaļinājumā. Darba samaksa par janvāri un atvaļinājuma samaksa par janvāri tiek izmaksāta 2020. gada 10. februārī, jo darbinieks to vēlas saņemt kopā ar janvāra algu 10. datumā. Arī februāra atvaļinājuma naudu viņš vēlas saņemt kopā ar februāra algu – 10. martā. Kura perioda vidējā izpeļņa jāņem, lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu? Par janvāri skaidrs – vidējās izpeļņas aprēķina periods būs no 2019. gada jūlija līdz decembrim. Bet vai par februāri vidējās izpeļņas aprēķina periods būs no 2019. gada augusta līdz 2020. gada janvārim vai no 2019. gada jūlija līdz decembrim?