Lai arī ikgadējais papildatvaļinājums bija iekļauts jau sākotnējā Darba likuma (DL) redakcijā 2002.gadā, jautājumi par tā piešķiršanu kļuva īpaši aktuāli pēc 01.01.2015., kad spēkā stājās apjomīgie DL grozījumi. Kam pienākas papildatvaļinājums, kā saprast bērna vecuma ierobežojumus, un kas notiek, ja papildatvaļinājums nav izņemts?