Darbiniekam uz viņa rakstiska iesnieguma pamata ir piešķirts bezalgas atvaļinājums uz vienu mēnesi no
2020. gada 9. marta līdz 9. aprīlim. Par atvaļinājuma sākumu ir iesniegtas ziņas Valsts ieņēmumu dienestam. Šis darbinieks devās uz Zviedriju, kur viņam piedāvāja darbu, un viņš vēlējās šo iespēju izmantot. Taču Covid-19 dēļ viņam nebija iespējas atgriezties Latvijā paredzētajā laikā, un šis cilvēks turpināja un turpina joprojām strādāt Zviedrijā. Telefonsarunā darbinieks paziņoja, ka līdz gada beigām viņš noteikti neatgriezīsies Latvijā. Kā mums rīkoties? Vai jāpārtrauc darba attiecības ar šo darbinieku (ar vai bez viņa piekrišanas) vai vienkārši jāpagarina bezalgas atvaļinājums?