Darbiniekam saskaņā ar darba līgumu noteikts summētais darba laiks ne vairāk kā 10 stundas nedēļā. Bet praksē ir tā – darbinieks ir pašvaldības policijas kārtībnieks, kura darba laiku regulē vadītāja sagatavots darba grafiks, kurā iekļauti dažādi pasākumi, kuros darbiniekam jādežurē. Iepazīstoties ar grafiku, kārtībnieki paši informē, kuri noteiktajos laikos var strādāt, jo visiem šis ir papildu darbs. 

Tā nu sanācis, ka minētais darbinieks pēdējo reizi darbā varēja ierasties 2018.gadā, kad vienā dežūrā nostrādāja 5 stundas. Kopš 2018.gada augusta darbinieks nav strādājis, un viņam nav aprēķināta darba alga. Līdz tam viņš strādājis no 2018.gada februāra līdz jūlijam – gan aizvietojis vadītāju, gan strādājis dažas stundas nedēļā, gan bijis atvaļinājumā no 3.maija līdz 8.jūnijam. No 2019.gada 21.oktobra līdz 17.novembrim darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums. Šajā periodā, kad vadītājs ir piedāvājis iepazīties ar darba grafiku, viņš nevar ierasties darbā uz ieplānotajām dežūrām. Kā darbiniekam aprēķināt atvaļinājuma naudu un vai vispār tā šim darbiniekam ir aprēķināma?