Darbinieks dodas atvaļinājumā saskaņā ar rīkojumu no 21.jūnija uz 4 kalendāra nedēļām. Par cik darba dienām darbiniekam ir jāaprēķina atvaļinājuma nauda? Darbinieks strādā normālo darba laiku - 5 dienas nedēļā 8 stundas dienā ar brīvdienām sestdienā, svētdienā. Vai par 23. un 24. jūniju ir jāpagarina atvaļinājums un vai šīs dienas ir jāapmaksā? Un ja jā, tad kopējais apmaksāto dienu skaits darbiniekam būs 22 dienas?