Pēc labi padarīta darba ir nepieciešama arī laba atpūta, lai uzkrātu spēkus nākamajam darba cēlienam. Pavasaris un vasara ir atpūtai iedvesmojošākie gadalaiki, tāpēc, visticamāk, uzņēmumos šobrīd jau pilnā sparā notiek kalendāru saskaņošana, atvaļinājumu plānošana un baudīšana.

Tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir paredzētas Latvijas Republikas Satversmē, Darba likumā (DL), kā arī Latvijai saistošajos starptautiskajos tiesību dokumentos, tai skaitā Eiropas Sociālās hartas 2.pantā, atzīstot minētās tiesības par cilvēka pamattiesībām.