Ikgadējais atvaļinājums ir jautājums, kas skar praktiski katru darbinieku un darba devēju, jo šeit tieši saskaras divu pušu intereses: darbinieka tiesības izmantot ikgadējo atvaļinājumu katru gadu sev izdevīgā laikā un darba devēja atbildība nodrošināt uzņēmuma (iestādes) sekmīgu darbu, vadoties no pieejamiem resursiem un ievērojot spēkā esošās tiesību aktu normas. Tuvojoties gada beigām, šobrīd ir īstais laiks veikt inventarizāciju darbinieku personas lietās, lai pārliecinātos, vai ieplānotie atvaļinājumi ir izmantoti, lai gada beigās nevajadzētu veikt pārlieku lielus uzkrājumus šiem mērķiem.