Sākot ar 01.09.2016., darbiniekam noteikts nepilnais darba laiks - 4 stundas dienā, atļaujot viņam nepilnā darba laika mēneša stundu kopskaitu nostrādāt no katra mēneša 1. līdz 15.datumam. Par nepilnajā darba laikā veiktajiem darba pienākumiem darbiniekam noteikta darba alga 350 EUR apmērā. Darbiniekam no 2.maija līdz 31.maijam ir piešķirts atvaļinājums. Kā pareizi aprēķināt atvaļinājuma naudu, ja darbinieks strādājis tabulā redzamo dienu (stundu) skaitu?

Mēnesis

Nostrādātas dienas

Nostrādātas stundas

Darba alga, EUR

 2016.gada novembris

11

88

350

 2016.gada decembris

11

88

421

 2017.gada janvāris

11

88

350

 2017.gada februāris

10

80

425

 2017.gada marts

11

88

496

 2017.gada aprīlis

9

72

400

Vai atvaļinājuma nauda jārēķina par dienām vai stundām?