Darbiniekam ir uzkrājies neizmantotais atvaļinājums par vairāk nekā diviem gadiem. Vai darba devējam ir tiesības nosūtīt šo darbinieku atvaļinājumā, ja darbinieks pats to nevēlas? Pretējā gadījumā, ja darbinieks aiziet no darba, uzņēmumam būs jāizmaksā liela kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, un tas mums nav izdevīgi.