Uzņēmuma darbinieks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Vai uzņēmums šo darbinieku nepieciešamības gadījumā var nosūtīt komandējumā?