Darba likumā (DL) ir pretrunas starp 152.pantu un 154.pantu. DL 152.pantā noteikts, ka laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku. Savukārt DL 154.pantā noteikts, ka atvaļinājumus, kas piešķirti saistībā ar grūtniecību un dzemdībām, ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā neieskaita. Kā tad īsti ir - grūtniecības un dzemdību atvaļinājums dod vai nedod tiesības uz apmaksāto atvaļinājumu? Kā pareizi uzskaitīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma periodu - līdz grūtniecības atvaļinājumam vai līdz bērna kopšanas atvaļinājumam?