Darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks ar pārskata periodu – trīs mēneši. Darbinieks piesaka atvaļinājumu no 2019.gada 22. līdz 24.martam, tas ir, trīs dienas, no kurām divas (23. un 24.marts) ir sestdiena un svētdiena. Kuras no šīm dienām tiks apmaksātas? Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu, ja darbinieks piesaka tikai 23. un 24.martu, kas attiecīgi ir sestdiena un svētdiena?