Darbinieks strādā pamatdarbā skolā par saimniecības pārzini, kā arī papildu darbā par skolotāju. Darbinieks vēlas doties atvaļinājumā. Vai viņš var izmantot atvaļinājumu arī papildu darbā? Vai, dodoties atvaļinājumā pamatdarbā, ir jāturpina veikt papildu darbs? Vai vidējā izpeļņa jārēķina tikai no pamatdarba algas vai arī no papildu darba algas?