Vasarā uzņēmumā strādāja studenti. Vai septembrī, beidzot darba attiecības sakarā ar studiju atsākšanos, viņiem jāizmaksā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu?